- Διαφήμιση -

Παναγία Πλατανιώτισσα, η εκκλησία μέσα στον κορμό τριών Πλατάνων

Ένα ιερό προ­σκύ­νη­μα προς τιμήν της Πανα­γί­ας στην Πελο­πόν­νη­σο θα γνω­ρί­σου­με σήμε­ρα συνε­χί­ζο­ντας το οδοι­πο­ρι­κό στα προ­σκυ­νή­μα­τα της Πατρί­δας μας. Πρό­κει­ται για την Πανα­γία την Πλα­τα­νιώ­τισ­σα πού έδω­σε και το όνο­μά της στο χωριό Πλα­τα­νιώ­τισ­σα το οποίο βρί­σκε­ται σε από­στα­ση μόλις 15 χλμ. βορειο­δυ­τι­κά από τα Καλάβρυτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.