- Διαφήμιση -

Πατρινό Καρναβάλι: Η «νυχτερινή ποδαράτη» παρέλαση με πάνω από 181 πληρώματα

Η Πάτρα κατα­κλύ­ζε­ται από χιλιά­δες επι­σκέ­πτες ενώ οι περισ­σό­τε­ροι από 60 χιλιά­δες καρ­να­βα­λι­στές μέλη των 181 πλη­ρω­μά­των του «Κρυμ­μέ­νου Θησαυ­ρού», κάνουν την πρώ­τη τους μεγά­λη παρέ­λα­ση από­ψε Σάβ­βα­το (16/3)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.