- Διαφήμιση -

Γέμισαν οι στάσεις λεωφορείων στη Φλώρινα με έργα τέχνης

Ο Δήμος Φλώ­ρι­νας απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους κατοί­κους να γίνουν θεμα­το­φύ­λα­κες της αισθη­τι­κής και της εικα­στι­κής παρέμ­βα­σης και να προ­στα­τεύ­σουν την ομορ­φιά των έργων τέχνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.