- Διαφήμιση -

Ρεκόρ Γκίνες στην Κοζάνη του 2024 για στριφτή τυρόπιτα Κοζάνης κιχί

Το φημι­σμέ­νο Κοζα­νί­τι­κο Κιχί στα Ρεκόρ Γκί­νες. Κανείς από τους ντό­πιους και τους πολυά­ριθ­μους ξένους δεν πρό­κει­ται να μεί­νει νηστι­κός όλο το Δωδε­κα­ή­με­ρο στην Κοζά­νη για­τί η Κοζά­νη είναι η πόλη της παρα­δο­σια­κής Πίτας και του παρα­δο­σια­κού Κιχιού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.