- Διαφήμιση -

Προφήτης Ηλίας εν Ολύμπω: Το υψηλότερο ορθόδοξο εξωκκλήσι σε υψόμετρο 2.803 μέτρων

Στην κορυ­φή του βου­νού των θεών στον Όλυ­μπο βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 2.803 μέτρων το υψη­λό­τε­ρο εκκλη­σά­κι της Ορθοδοξίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.