- Διαφήμιση -

Καρυά Αργολίδας — Ένα παραδοσιακό χωριό, πνιγμένο στα έλατα

Τo μοναδικό στον ορεινό όγκο του νομού, το οποίο έχει διατηρήσει όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά που πλέον σπάνια συναντά κανείς στα ελληνικά χωριά.

Η Καρυά είναι ορει­νό χωρίο της Αργο­λί­δας. Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 700 μέτρων και είναι χτι­σμέ­νο στους πρό­πο­δες του Αρτε­μι­σί­ου όρους.

Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή είναι κατά­φυ­τη, μέσα στα έλα­τα και τα τρε­χού­με­να νερά, και απο­τε­λεί ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για όσους αγα­πούν την πεζο­πο­ρία στη φύση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.