- Διαφήμιση -

Κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλία — Αγωνία «επιβίωσης» μετά τις πλημμύρες

Στους δρό­μους βγή­καν οι αγρό­τες στη Θεσ­σα­λία σήμε­ρα Τετάρ­τη (24/1), οι καλ­λιέρ­γειες των οποί­ων έχουν κατα­στρα­φεί μετά τις πλημμύρες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.