- Διαφήμιση -

Αρτέμης Μάτσας: O “κινηματογραφικός δοσίλογος”έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 19 χρόνια

Δια­κρί­θη­κε και τυπο­ποι­ή­θη­κε σε ρόλους «κακών». «Δεν μπο­ρώ να κόψω ούτε λου­λού­δι κι όμως στον κινη­μα­το­γρά­φο έχω σκο­τώ­σει περί­που 120 ανθρώ­πους» έλε­γε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Αρτέ­μης Μάτσας, σχο­λιά­ζο­ντας την αντί­θε­ση της προ­σω­πι­κής του ζωής με την εικό­να που έδι­νε στη μεγά­λη οθό­νη μέσα από τους ρόλους του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.