- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: 86 δήμοι σε δεύτερο γύρο

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο α’ γύρος των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών, όπου με βάση τα απο­τε­λέ­σμα­τα, 246 δήμαρ­χοι εκλέ­χθη­καν από την πρώ­τη Κυρια­κή (08/10), ενώ την ερχό­με­νη Κυρια­κή (15/10) θα ανα­δει­χθούν οι δήμαρ­χοι σε 86 ακό­μα δήμους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.