- Διαφήμιση -

Κούλογλου προς Αλέξη Τσίπρα: «Πρόεδρε, μήπως δεν αρέσουμε;»

Κρι­τι­κή προς την ηγε­σία του ΣΥΡΙΖΑ άσκη­σε ο Στέ­λιος Κού­λο­γλου υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι έχει χαθεί η γοη­τεία που ασκού­σε παρα­δο­σια­κά το κόμ­μα στο ευρύ­τε­ρο εκλο­γι­κό ακρο­α­τή­ριο. Με τη φρά­ση της Μελί­νας Μερ­κού­ρη «Πρό­ε­δρε, μήπως δεν αρέ­σου­με;», ο ευρω­βου­λευ­τής  έστει­λε το δικό του μήνυμα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις αντί­στοι­χες θεμα­τι­κές σελί­δες  μας στο Facebook:

Η Πολι­τι­κή σήμερα

Η Αρι­στε­ρά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.