- Διαφήμιση -

Ο απόπλους της φρεγάτας Ύδρα από τη Σαλαμίνα για την Ερυθρά Θάλασσα

Το ταξί­δι προς την Ερυ­θρά Θάλασ­σα ξεκί­νη­σε η φρε­γά­τα Ύδρα του Πολε­μι­κού μας Ναυ­τι­κού  προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχει στην  ευρω­παϊ­κή επι­χεί­ρη­ση «Ασπί­δες» όπως απο­φα­σί­στη­κε από το ΚΥΣΕΑ, που συνε­δρί­α­σε υπό τον πρωθυπουργό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.