- Διαφήμιση -

Οι νέες φρεγάτες Belharra θα αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού

Μια από τις πιο σημα­ντι­κές ημέ­ρες της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού γρά­φε­ται σήμε­ρα στη Λοριάν, με την επί­ση­μη καθέλ­κυ­ση της φρε­γά­τας «Κίμων», της πρώ­της ελλη­νι­κή­ςFDI Belharra…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.