- Διαφήμιση -

Moody’s: Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά δύο βαθμίδες — Από Ba3 από Ba1

Ο οίκος δια­τη­ρού­σε την Ελλά­δα τρεις βαθ­μί­δες κάτω από την επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα, και με την κίνη­ση αυτή ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με τις Fitch και S&P που έχουν ανα­βαθ­μί­σει τη χώρα σε επί­πε­δα ΒΒ+, μία βαθ­μί­δα κάτω από την επενδυτική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.