- Διαφήμιση -

Παρθενώνας — Ταξίδι στο καταπράσινο χωριό της Χαλκιδικής

Πανέμορφο δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής σήμερα, το χωριό κάποτε ερήμωσε αλλά στη συνέχεια αναπαλαιώθηκε, αναδεικνύοντας την αυθεντική ταυτότητά του

Μόλις 5 χλμ. από το Νέο Μαρ­μα­ρά, σε υψό­με­τρο 350 μ., θα βρεί­τε παρα­δο­σια­κό χωριό του Παρ­θε­νώ­να, με καλο­δια­τη­ρη­μέ­να παλιά σπίτια.

Το όνο­μα Παρ­θε­νώ­νας ανα­φέ­ρε­ται σε έγγρα­φα από το 10² αιώ­να, αλλά δεν υπάρ­χουν πολ­λές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ίδιο το χωριό και το ρόλο του στο παρελ­θόν. ο σύγ­χρο­νος Παρ­θε­νώ­νας φαί­νε­ται να ιδρύ­θη­κε κάποια στιγ­μή κατά τη διάρ­κεια της Οθω­μα­νι­κής περιόδου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.