- Διαφήμιση -

Άρειος Πάγος: Καλούνται ως ύποπτοι οι βουλευτές των Σπαρτιατών

Ως ύπο­πτοι καλού­νται από την Εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου οι βου­λευ­τές των Σπαρ­τια­τών, προ­κει­μέ­νου να δώσουν εξη­γή­σεις για εξα­πά­τη­ση του εκλο­γι­κού σώματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Πολι­τι­κή σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.