- Διαφήμιση -

Με γοργούς ρυθμούς η διασύνδεση ταμειακών με POS – Πρόστιμα φωτιά σε όσους δεν συμμορφωθούν

Η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για την δια­σύν­δε­ση των POS με τις ταμεια­κές μηχα­νές έχει ήδη ξεκι­νή­σει και θεω­ρεί­ται απί­θα­νο πλέ­ον να μην «τρέ­ξει» μέσα στις προ­κα­θο­ρι­σμέ­νες προθεσμίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.